Gezonde darmen

Door sandra op 28 juli, 2016 – 00:00

 Gezonde darmen zijn de basis van een goede gezondheid.

Jammer genoeg wordt de darm nog veel te weinig preventief gescreend en behandeld.

DIT ZOU NOCHTANS VEEL KLACHTEN KUNNEN VOORKOMEN! 

De darm is het belangrijkste orgaan van het lichaam. Heel veel ziektes en klachten vinden zeer vaak hun oorsprong in de darm. Ook klachten waarbij niet onmiddellijk aan de darm zal worden gedacht. Denk hierbij aan huidklachten zoals bv. eczema of acné, hormonale disfuncties, vermoeidheid, depressie, steeds terugkerende ontstekingen, herhaalde infecties o.a luchtweginfecties, chronische sinusitis, auto-immuunziektes, rugpijn,… kortom alle chronische en/of steeds terugkerende klachten hebben hun link met de darmen. 

Een arts of therapeut met kennis van zaken zal dan ook bij één of meerdere van bovenstaande klachten een stoelgangsonderzoek voorstellen. 

Wanneer we denken aan stoelgangsonderzoek is de darmflora de bekendste factor in het geheel, maar zeker niet de enige. 

Een stoelgangsonderzoek zal standaard bestaan uit het bepalen van de pH waarde en de microscopische inspectie op vetten, zetmeel en spiervezels. Dit geeft ons al heel wat info. Met behulp van de gemeten pH-waarde van de stoelgang kan een beoordeling gemaakt worden omtrent de kwaliteit van de stofwisselingsprocessen in het maag-darmkanaal.

De microscopische inspectie op vetten, zetmeel en spiervezels geeft inzicht in de spijsverterings-capaciteit.

Nu we dit weten kunnen we overgaan tot het bekijken van de darmflora. 

Alleen al in de dunne en dikke darm leven naar schatting 100 biljoen bacteriën. Dit is meer dan het totale aantal lichaamscellen van het menselijk lichaam! Daar zitten goede en slechtere bacteriën tussen. Heb je darmproblemen, dan wordt de laatste groep regulier vaak wel onderzocht. Zo kennen de meesten wellicht wel SalmonellaE. coli en Clostridium. Uiteraard is het belangrijk om te weten dat je die niet in overvloed aanwezig hebt maar het probleem zit vaak bij de stammen die juist wel in je darmen thuishoren en daar wordt in de meeste gevallen niet naar gekeken. 

Vanzelfsprekend is het via een routineonderzoek niet mogelijk alle in de darmen voorkomende bacteriegroepen te controleren. Dit aantal bedraagt tussen de 300-500 verschillende soorten, ondersoorten en variëteiten.

Het is zinvoller ons te concentreren op de bacteriën die een speciale functie vervullen.

Er zijn vijf belangrijke families die in je darmen thuishoren en dan ook via het stoelgangsonderzoek getest worden: E. coli, Enterococcus, Lactobacillus, Bifidobacterium en Bacteroides.

Ze houden elkaar in evenwicht, prikkelen je immuunsysteem, verdedigen je tegen indringers en houden je darmslijmvlies gezond. Je kunt er te weinig, precies genoeg, of te veel van hebben. (Bij de E. coli en Enterococcus gaat het om de goede, noodzakelijke soorten die de slechte versies op afstand houden).

E. coli en Enterococcus zijn aerofiel, wat wil zeggen dat ze zuurstof weg halen uit de darmen. Dat is handig voor LactobacillusBifidobacterium en Bacteroides, die minder goed tegen zuurstof kunnen. Deze laatsten maken op hun beurt weer zuren aan, die een goed milieu bieden voor de eerste twee. Je hebt al wel begrepen dat een goed evenwicht tussen deze twee soorten bacteriën dus heel belangrijk is. 

Naast de goede bacteriën zijn er natuurlijk ook nog de slechte bacteriën, gisten en schimmels. Deze heb je liever niet (al te veel) in je darmen zitten. Ook die worden uitgetest.

Weten hoeveel goede en/of slechte bacteriën er zijn,  is interessant.  Maar weten waarom er teveel of te weinig zijn, is minstens even belangrijk!

Daarom kijken we ook naar het darmmilieu. Daarin zien we bijvoorbeeld virulente factoren, ontstekingsmarkers en immuniteitswaarden.

Virulente factoren zijn enzymen die worden aangemaakt als de darmflora zijn werk niet goed kan doen. Het zijn ‘jasjes’ die schadelijke bacteriën om zich heen leggen. Een gezonde darmflora maakt natuurlijke antibiotica aan om schadelijke bacteriën te verdelgen. De enzymjasjes (virulente factoren) beschermen de bacteriën dus tegen deze verdedigingsstoffen. De virulente factoren verstoren dus het darmmilieu en hebben ieder hun eigen acties. Er worden 5 virulente factoren uitgetest die elk op zich hun eigen behandeling vereisen. In een gezonde darm vinden we geen van deze factoren terug.

Verder kijken we ook nog naar :  

Alpha-1-antitrypsine : indien dit verhoogd is, kan dit op het volgende wijzen : 

• een verhoogde doorlaatbaarheid van het darmepitheel (“Leaky gut”-syndroom)
• de aanwezigheid van darmontstekingen (zoals bij bv. Morbus Crohn)
• voedselallergieën (zoals bv. Coeliakie of glutensensitiviteit) 

Deze test is uitermate geschikt om in een heel vroeg stadium ontstekingen te detecteren.

Secretorisch IgA : indien dit verlaagd is, kan dit op het volgende wijzen:  

• infectiegevoeligheid van de slijmvliezen
• chronische darmaandoeningen
• auto-immuunziekten

Het SIgA-onderzoek geeft duidelijkheid over de kwaliteit van het darmgeassocieerde immuunsysteem. 

Bètadefensine : indien dit verhoogd is, kan dit op het volgende wijzen :

• een inflammatoire darmziekte
• het “Leaky gut”-syndroom
• Morbus Crohn
• verhoogde infectiegevoeligheid van de darm
• verhoogde infectiegevoeligheid van de huid

Kortom dit onderzoek geef inzicht in de activiteit van de niet-specifieke slijmvliesafweer. 

Ter aanvulling : hiervan heb je liever niet teveel omdat deze verdedigingsstof die in actie komt tegen schadelijke bacteriën, óók je eigen darmflora en darmwand beschadigt.

De EPX-marker spoort ontstekingsprocessen bij allergieën op m.a.w. deze marker geeft zekerheid of de aanwezige ontstekingen afkomstig zijn van voedingsallergieën. Zo ja, dan dient een bijkomende voedselintolerantie-test zich aan.

EPX kan echter ook verhoogd zijn door een parasitaire belasting. Bij vermoedens in die richting zullen we een TFT-test voorstellen.

Afhankelijk van deze basisonderzoeken zal uw arts of therapeut bepalen welke therapie er ingezet wordt (enzymen, pre- en probiotica, …) en welke testen er eventueel nog verder dienen te gebeuren

Sinds 2014 is er een RIZIV terugbetaling mogelijk van stoelgangsonderzoeken, mits voorgeschreven door een arts.  

Wij werken op de praktijk dan ook nauw samen met een aantal reguliere artsen.

Voor het maken van een afspraak voor een testing of  een uitgebreide bespreking van uw onderzoeksresultaten kan u een afspraak maken via praktijk voor Natuurgeneeskunde – Adosa, GSM 0491/100.066, info@adosa.be.