Typologie : Wie ben ik?

Door sandra op 7 september, 2012 – 12:25

Wie ben ik?

Dit is een belangrijke vraag waar velen mee worstelen.

De moderne mens wordt tegenwoordig vaak gedreven door een diepe innerlijke rusteloosheid wegens gebrek aan zelfkennis. Dit gebrek aan zelfkennis ligt vaak aan de basis van mislukkingen, een verbroken relatie, het niet bereiken van de gestelde doelen in het privé- of het beroepsleven, een slechte gezondheid en een verzwakte psychische weerstand.

Vaak is het niet zozeer wat je meemaakt in je leven dat bepaalt hoe gelukkig je bent maar de manier waarop je hiermee omgaat. Iedereen reageert anders op bepaalde situaties en heeft vanuit zijn temperament dan ook aanleg voor andere gezondheidskwalen.

Dit hoop ik met dit artikel wat duidelijker voor jullie te maken.

In de natuurgeneeskunde zijn we bekend met 4 hoofdtypes: aarde, lucht, vuur, water.

De oorsprong van deze vier types ligt in de vijfde eeuw voor Christus en de originele typering werd door de eeuwen heen aangevuld en geperfectioneerd. Hippocrates, grondlegger van de geneeskunde, koppelde de theorie aan de humoren of de vier lichaamssappen: bloed (sanguis), gele gal (cholè), zwarte gal (melancholè) en slijm (flegma). Galenus herbekeek de theorie van Hippocrates en kleefde er voor het eerst de vier temperamenten op: de sanguïnicus, cholericus, melancholicus en de flegmaticus. Sindsdien hebben vele grote namen zich verder in de theorie verdiept. Darwin, Edward Bach (van de Bachbloesems), de psycholoog Carl Gustaf Jung en Rudolf Steiner waren vol lof over de vier temperamenten.
Hieronder volgt een korte bespreking van de vier types.

Het vuurtype

Niet zelden zijn vuurtypes heel gedreven mensen die anderen warm kunnen maken voor hun ideeën. Ze zijn enthousiast en volhardend. Deze mensen zijn echte leiderstypes, ze gaan recht door zee en laten zich door niemand stoppen. Vuurtypes hebben een hoog rechtvaardigheidsgevoel en een hoge moraal. Ze zijn zeer openhartig, ze zeggen wat ze denken zonder er bij na te denken welke indruk ze hierdoor achterlaten. Ze zijn energiek, temperamentvol, hartstochtelijk, dynamisch en moedig.

Maar elk temperament heeft ook zijn minpunten en bij dit type uit zich dat in driftbuien en mogelijks zelfs agressiviteit. Vuurtypes kunnen, wanneer ze zich in iets vastbijten, soms het bredere plaatje uit het oog verliezen en hun ego is snel gekrenkt. Bovendien zijn ze niet erg geduldig. Door hun recht-door-zee-houding kunnen ze wel eens arrogant overkomen.

Het vuurtype is snel en sterk geprikkeld door de minste of geringste indruk en is geneigd om onmiddellijk te reageren. Dit type is zichzelf en toont zelden tekenen van verlegenheid maar komt daardoor vaak vrijpostig of brutaal over. Door zijn impulsief karakter stort hij zich in toestanden waar even nadenken hem van weerhouden zou hebben.

Naar gezondheid toe worden ze zelden depressief. Wel zijn ze veel vatbaarder voor hartkwalen.

Het luchttype

Luchttypes houden van spanning en verrassingen. Meestal zijn zij diegenen die je als eerste opmerkt op een feestje. Ze leggen snel contacten en weten zich uit de slag te trekken in elke situatie. Het lijkt wel of deze mensen door het leven huppelen. Voor luchttypes is hun vrijheid heel belangrijk, ze gaan vrij zorgeloos door het leven (is het niet vandaag dan is het wel morgen). Het zijn vaak sportieve, bewegelijke mensen. Ze zijn snel in beslissingen nemen zonder hierover na te denken. Ze hebben een grenzeloze fantasie en bouwen dan ook luchtkastelen. Deze persoon is hartelijk en spontaan, zelfs naar vreemden toe op het ongepaste af. Het luchttype is geneigd naar een opgewekte, onbezorgde, levendige geestestoestand; niet geneigd tot tobben of zich ongerust te maken.

Maar de luchttypes zijn ook heel onvoorspelbaar en laten zich niet gemakkelijk in een keurslijf dwingen. Ze verafschuwen routine, het idee om hun vrijheid kwijt te maken maakt hen echt ongelukkig. Jammer genoeg zijn luchttypes snel dingen beu en daardoor maken ze weinig af. Hun redeneringen zijn niet altijd even duidelijk voor anderen en ze lopen nogal hoog op met zichzelf. Onder druk zal hij aanvallen of sarcastisch reageren. Hij is er zich onbewust van wat zijn activiteiten en beslissingen tot gevolg hebben, met name voor anderen. Hij beslist impulsief; zijn beslissingen zijn meestal dan ook verkeerd. Hij switcht van de ene activiteit naar de andere, in een snelle opeenvolging; toont weinig volharding, begint veel, maar maakt niets af. Vaak zijn het onstabiele personen die roekeloos en lichtzinnig door het leven gaan.

Naar gezondheid toe krijgt een luchttype meestal last van kwaaltjes zoals luchtweginfecties.

Het watertype

Dit zijn de meest gevoelige mensen die graag anderen helpen. Ze zijn heel erg lief en beminnelijk. Ze kunnen moeilijk ‘neen’ zeggen. Ze zijn een steun en toeverlaat voor velen en kunnen uitstekend luisteren. Hoewel ze zich graag omringen met mensen, zijn watertypes erg gesteld op stilte en rust. Het watertype heeft een hekel aan mensen die haastig of ongeduldig zijn en ruzie maken. Het watertype bouwt niet snel een kennissenkring op; verkiest een kleine groep van vrienden. Dit type heeft een uitzonderlijke inzicht in het karakter van mensen en ziet snel hun voorwendselen en fouten. Het watertype is inschikkelijk en meegaand. Ze hebben een groot inlevingsvermogen en zijn erg intuïtief. Het watertype gebruikt zijn denkvermogen op weloverwogen wijze, zodat hij het meestal bij het rechte eind heeft en zijn geloofwaardigheid niet zal verliezen.

Wanneer watertypes te veel overhellen naar de negatieve zijde worden ze overgevoelig en kunnen last krijgen van een negatief zelfbeeld. Ze zijn continu op zoek naar (emotionele) bevestiging en hebben de neiging om hun gevoelens op te kroppen. Ze kunnen op zulke momenten lethargisch worden en zich afwenden van alle hulp van buitenaf. Ze zijn gereserveerd en afstandelijk. Het is een passief persoon, die confrontaties vermijdt. Het watertype zal onder druk toegeven, huilen.
Dit type is traag in beweging, is zwak door het gebrek aan vitale energie. Hij is zelfbewust, maar gemakkelijk beschaamd of vernederd; is bang en verlegen. Zelfvertrouwen, moed en initiatief ontbreken. Watertypes hechten zich snel aan anderen maar kunnen ze ook moeilijk loslaten wat voor de andere partij soms beklemmend kan overkomen.

Op gezondheidsgebied zal dit type eerder last krijgen van depressies.

Het aardetype

Aardetypes zijn punctueel en gestructureerd in hun aanpak. Ze schuwen onstabiele mensen en situaties, want zelf verlangen ze naar stabiliteit en zekerheid. Het zijn harde werkers, heel betrouwbaar en plichtsbewust. Ze handelen gewetensvol en rechtvaardig. Ze zijn zeer trouw van hart en honkvast. Ze zijn steeds van hun woord, ze houden hun beloften. Ze beschikken over een portie gezond verstand en zullen dit dan ook gebruiken door weloverwogen, doordachte beslissingen te nemen. Ze zijn heel standvastig en je kan hen dan ook niet ompraten wanneer zij hun gedachten op iets zetten. Proberen een aardetype om te kopen lukt dan ook niet.

Hun negatieve kantjes zijn dat ze vaak overdreven spaarzaam zijn tot aan het gierige toe. Hun perfectionisme maakt het hun wel eens moeilijk. Dit type maakt grote kans op dwangmatig handelen. Ze zijn vaak werkverslaafd. Het aardetype is gemakkelijk achterdochtig en een vrij afstandelijk persoon. Een aardetype is vaak overbezorgd en heeft snel een onveilig gevoel. Ze zijn streng voor zichzelf en voor anderen en kunnen van hun hart een steen maken.

Op gezondheidsgebied heeft dit type vaker last van spieren en gewrichten.

Zo goed als alle mensen hebben een gemengd temperament. Het kan voorkomen dat in één persoon twee types zo vermengd zijn dat beiden even sterk zijn. Sommige personen, hebben daarentegen één overheersend type. Ideaal zou zijn indien er een mooi evenwicht zou zijn tussen alle types. De combinatie van 2 of meer types haalt nl. de scherpe kantjes van het hoofdtemperament af.

Wat zijn we er nu mee dat we weten welk temperament we bezittent?

Eerst en vooral gaan we onszelf beter begrijpen, we gaan duidelijkheid krijgen in wie we zijn. Waarom reageer ik zoals ik doe? Hoe kan ik mezelf beter relativeren? Wat zijn mijn sterke en zwakke punten en hoe kan deze wetenschap me helpen bij het vinden van een geschikte job, hobby, partner?

Maar ook, waarom reageren ander mensen in mijn omgeving zo (partner, kind, collega, … )? Hoe kan ik er vanuit deze wetenschap rekening mee houden hoe ik best met anderen omga? Hoe kan ik confrontaties met anderen uit de weg gaan?

Enz.

Bovendien hebben we ondervonden dat elk temperament ook een bepaalde aanleg voor kwalen heeft en ook dat is interessant om rekening mee te houden. Zo zal een vuurtype vanuit zijn furieus reageren makkelijker hartproblemen krijgen dan bv. een watertype dat angstvallig ruzies mijdt. Maar een watertype bv. zal dan weer veel sneller last krijgen van depressies omdat het soms toch zo zwaarwichtig op de hand kan zijn. Een luchttype maakt dan weer minder kans op depressieve gevoelens omdat dit type het leven als een spel beziet en er vrolijk in rondhuppelt.

Als therapeut gebruiken we deze kennis om gericht raad te geven, om ervoor te zorgen dat de negatieve kwaliteiten van een type wat afgezwakt kunnen worden en de positieve weer opgebouwd, om er voor te zorgen dat er een mooi evenwicht komt tussen de verschillende eigenschappen zodat je gelukkiger door het leven kan gaan. We kunnen je ook waarschuwen aan welke kwalen je vooral aandacht moet schenken vanuit je temperament. Verder merken we vaak ook op dat sommige mensen door omstandigheden niet meer leven vanuit hun eigen temperament maar gaan leven op aangeleerd gedrag waardoor ze zich niet goed meer in hun vel voelen, en ook dit verdient dan onze aandacht.

Wil je jezelf beter leren kennen en ben je geïnteresseerd in het thuis in alle rust zelf afnemen van een typologietest want zo noemen we dit, stuur me dan even een mailtje met je e-mail adres en vermelding “aanvraag typologietest” en ik zorg ervoor dat hij gratis in je digitale brievenbus belandt.

“Zelfkennis is het begin van de wijsheid”.